Начало Привидно пазаруване За Маркет Айс Mystery Shopping услуги Таен клиент Проекти Публикации Контакти
 
BG | EN
Услуги
  Mystery Shopping
  Ценови човек
  Оценка на човекопотока
  Мърчандайзнг

Mystery Shopping (Привидно пазаруване) от Маркет Айс

 

Mystery Shopping - На място

Предварително обучени и инструктирани “клиенти” (всъщност, наши опитни сътрудници по Mystery Shopping), които съвпадат със средностатистическия профил на Вашите клиенти, посещават Вашите обекти. Те оценяват ефективността на персонала според предварително определен набор от критерии.

Mystery Shopping - По телефона

След като разработим с Вас цялостна инструкция, която отразява това как Вашите служители трябва да се отнасят по време на разговор с клиентите, как трябва да представят продуктите и услугите на компанията, как трябва да опитват да осъществят продажба и т.н., ние засичаме чрез Mystery Shopping спазват ли се тези стандарти в комуникацията с потенциалните Ви клиенти по телефона.

Mystery Shopping - Чрез Интернет

Ако обслужването на Вашите клиенти е възможно и чрез Интернет, ние можем да установим най-честите трудности и пречки, пред които се изправят те.

Ако продавате чрез своя Интернет сайт Mystery Shopping може да Ви помогне да подобрите неговата навигация и удобство за клиентите Ви.

Mystery Shopping - Чрез E-mail

Нарастващото значение на Интернет е причината и за нашата услуга “Привидно пазаруване“ или още Mystery Shopping чрез Е-mail. С нея можете да оцените бързината и точността на отговор на запитвания или поръчки към Вас, изпратени по е-mail. Тази информация ще Ви даде детайлна представа за това какво обслужване получават Вашите клиенти в Интернет.